எங்களைப் பற்றி

http://misterpaulsenglish.com/tag/english/page/4/ சன்மார்க்கம் இணையதளம் வள்ளலார் அன்பர்களால் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றது,

http://ojaicafeemporium.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://ojaicafeemporium.com/blog/portfolio-item/topa-topa/ இந்த இணையத்தின் நோக்கம் “வள்ளலார் வகுத்துக் கொடுத்த சன்மார்க்க வாழ்வியல் நெறிக்கு வழிகாட்டி துணை நிற்பதே ஆகும்.

இந்த இணையத்தின் நோக்கங்கள்:

1. சன்மார்க்க சுய வழிகாட்டுதல்
2. மற்ற சன்மார்க்க அன்பர்களிடம் இருந்து குறிப்புகளை பெறுதல்
3. வள்ளலாரின் பாடல் மற்றும் உரை நடைகளை கணிணி மையமாக்கல்
4. சன்மார்க்க இணைய வானெலி துவக்கல்
5. சன்மார்க்கம் தொடர்பான திட்டப் பணிகளை வெளிபடுத்தல்

where to buy zithromax azithromycin முதலியன ஆகும்.


Sanmarkkam website  is managed by Vallalar volunteers. The objective of this initiative is to adopt Vallalar way of life “Sanmarkkam” in our day to day life.

This website is expected to act as

  1. Self- Help Guide on Sanmarkkam
  2. Tips from other Sanmargi’s
  3. Digital Library Distribution of Vallalar Poems and writings
  4. Sanmarkkam Radio
  5. Sanmarkkam Project Listings

தொடர்புக்கு (Contact Us @:)

[email protected]

Vallalar way of Life