அருட்பெருஞ்ஜோதி மஹா மந்திரம் – New MP3

அருட்பெருஞ்ஜோதி மஹா மந்திரம் – New MP3

ஆசிரியர் – வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

குரல் – ஓம்கார் & சுருதி

தயாரிப்பு – வள்ளலார் குரூப்ஸ்/இராஜகோபாலன் பாபு – பெங்களுரு

====================================
Maha Mantra – Chanting

Author – Vallalar Ramalinga Adigal

Artiste – Onkar Sangoram & Shurithi Sangoram

Producer – Bangalore Vallalar Groups/ Rajagopalan Babu – Bangalore


அருட்பெருஞ்ஜோதி மஹா மந்திரம்:

 

“அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி”


Arutperunjjoothi – Maha Mantra:

“Arutperunjjoothi  Arutperunjjoothi

Thanipperugkarunai Arutperunjjoothi”


9 thoughts on “அருட்பெருஞ்ஜோதி மஹா மந்திரம் – New MP3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *