தொண்டமண்டல சதகம் : நூற்பெயர் இலக்கணம்

http://dreamingoutloud.nl/tag/harley-quinn/ அடிகள் பதிப்பித்த நூல்களுள் இரண்டாவது தொண்டமண்டல சதகம். நூலின் பெயராகிய தொண்டமண்டல சதகம் என்பதற்கு இலக்கணமும் நூலின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலுக்கு உரையும் எழுதித் தொண்டமண்டல சதகத்தை அடிகள் 1855-ல் பதிப்பித்தார்.

http://doverremodeling.com/2017/02/  

http://westwicklowfestival.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1528583569.0021350383758544921875  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *