திருஅருட்பா ‍ உரை நடைப்பகுதி ‍- Audio MP3

வள்ளல் பெருமானின் கருத்துக்களை தெளிவாக அறிந்து கொள்ளவும், சன்மார்க்கத்தை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளவும் துணை செய்யும் பகுதி, திருஅருட்பா உரை நடைப்பகுதி ஆகும்.

வள்ளல் பெருமான் தான் கைப்பட எழுதிய பகுதிகளும், வள்ளல் பெருமானின் உபதேசங்களை கேட்ட அன்பர்களின் குறிப்புகளும் பல அடங்கிய பகுதியே திருஅருட்பா உரை நடைப்பகுதி, இவற்றை அன்பர்கள் படித்தும், ஒலி நூல்களைக் கேட்டும் பயன்பெறுக!

click பொருளடக்கம்
buy Deltasone once a day (Content)
ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள்
(Aaraaychchik Kurippukal )
படி (Read)
source 1. உரைநடை நூல்கள்
(1. Urainadai Noolkal)
1. மனு முறைகண்ட வாசகம்
(1. Manu Muraikanda Vaasakam )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
2. ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம்
(2. Jeevakaarunya Ozhukkam)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு   (Read – Listen – Download)
2. வியாக்கியானங்கள்
(2. Viyaakkiyaanangkal)
1. ஒழிவிலொடுக்கப் பாயிர விருத்தி
(1. Ozhivilodukkap Paayira Viruththi )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
2. தொண்டமண்டல சதகம் : நூற்பெயர் இலக்கணம்
(2. Thondamandala Sathakam Noorpeyar Ilakkanam )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
3. வழிபடு கடவுள் வணக்கப் பாட்டுரை
(3. Vazhipadu Kadavul vanakkap Paaddurai)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
4. “உலகெலாம்” என்னும் மெய்ம்மொழிப்பொருள் விளக்கம்
(4. Ulakelaam Ennum Meymmozhipporul Vilakkam )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
5. “தமிழ்” என்னும் சொல்லுக்கிட்ட உரை
(5. Thamizh Ennum Sollukkitta Urai)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
6. பொன்வண்ணத் தந்தாதி 22-ம் செய்யுள் உரை
(6. Ponvannaththu Andhaathi 22-m Seyyul Urai )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
7. வேதாந்த தேசிகர் குறட்பா ஒன்றன் உரை
(7. Vethaantha Dhaesikar kuradpaa Onran Urai)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
3. மருத்துவக் குறிப்புகள்
(3. Maruththuvak kurippukal)
1. சஞ்சீவி மூலிகைகள்
(1. Sanjseevi Moolikaikal )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
2. மருத்துவக் குறிப்புகள்
(2. Maruththuvak Kurippukal)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
4. உபதேசங்கள்
(4. Upathaesangkal)
1. நித்திய கரும விதி
(1. Niththiya Karuma Vithi )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
2. உபதேசக் குறிப்புகள்
(2. Upathaesak Kurippukal)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
3. சுப்பிரமணியம்
(3. Suppiramaniyam )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
4. அருள்நெறி
(4. Arul Neri)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
5. திருவருண் மெய்ம்மொழி
(5. Thiruvarun Meymmozhi)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
6. பேருபதேசம்
(6. Paerupathaesam)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
5. திருமுகங்கள்
(5. Thirumukangkal)
1. இறுக்கம் இரத்தின முதலியார்க்கு வரைந்த திருமுகங்கள்
(1. Irukkam Iraththina Muthaliyaarkku Varaintha Thirumukangkal )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
2. புதுவை வேலு முதலியார்க்கு வரைந்த திருமுகங்கள்
(2. Puthuvai Veelu Muthaliyaarkku Varaintha Thirumukangkal )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
3. மற்றைய அன்பர்களுக்கு வரைந்த திருமுகங்கள்
(3. Matraiya Anparkalukku Varaintha Thirumukangkal )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
4. திருமுகக் குறிப்புகள்
(4. Thirumukak Kurippukal)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
6. அழைப்புகள், அறிவிப்புகள், கட்டளைகள்
(6. Azhaippukal, Arivippukal, Kattalaikal)
1. சாலைத் தொடக்க விழா அழைப்பு
(1. Saalaith Thodakka Vizhaa Azhaippu )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படி-  கேள்-பதிவிறக்கு             (Read – Listen -Download)

2. சாலை விளம்பரம்
(2. Saalai vilamparam)
3. கிளைச் சாலைகள்
(3. Kilaich Saalaikal )
4. சன்மார்க்க விவேக விருத்தி
(4. Sanmaarkka Vivaeka Viruththi )
5. சன்மார்க்க போதினி
(5. Sanmaarkka Poodhini )
6. சன்மார்க்க சங்கம் விளங்கும் காலம்
(6. Sanmaarkka Sangkam Vilangkum Kaalam )
7. அன்பர்களுக்கு இட்ட சாலைக் கட்டளை
(7. Anparkalukku Itta Saalaik Kattalai )
8. சாலை சம்பந்திகளுக்கு இட்ட சமாதிக் கட்டளை
(8. Saalai Sampanthikalukku Itta Samaathik Kattalai)
9. சன்மார்க்கப் பெரும்பதி வருகை
(9. Sanmaarkkap Perumpathi Varukai )
10. சமரச வேத பாடசாலை
(10. Samarasa Vetha Paadasaalai )
11. சபை விளம்பரம்
(11. Sapai Vilamparam )
12. சாலையிலுள்ளார்க்கு இட்ட ஒழுக்கக் கட்டளை
(12. Saalaiyil Ullaarkku Itta Ozhukkak Kattalai )
13. சன்மார்க்கப் பிரார்த்தனை
(13. Sanmaarkkap Piraarththanai )
14. சபை வழிபாட்டு விதி
(14. Sapai Vazhipaaddu Vidhi )
15. சன்மார்க்க சங்கத்தார் பழக்க விதி
(15. Sanmaarkka Sangkaththaar Pazhakka Vithi )
16. சித்திவளாக விளம்பரம்
(16. Siththivalaaka vilamparam )
17. சித்திவளாக வழிபாட்டு விதி
(17. Siththivalaaka Vazhipaaddu Vithi )
18. சன்மார்க்க சங்கத்தார்க்கு இட்ட இறுதிக் கட்டளை
(18. Sanmaarkka Sangkaththaarkku Itta Iruthik Kattalai)
7. விண்ணப்பங்கள்
(7. Vinnappangkal)
1. சுத்த சன்மார்க்க சத்தியச் சிறு விண்ணப்பம்
(1. Suththa Sanmaarkka Saththiyach Siru Vinnappam )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
2. சமரச சுத்தசன்மார்க்க சத்தியப் பெருவிண்ணப்பம்
(2. Samarasa Suththasanmaarkka Saththiyap Peru Vinnappam )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
3. சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞானவிண்ணப்பம்
(3. Samarasa Suththa Sanmaarkka Saththiya Gnaana Vinnappam)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
4. சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்க சத்திய விண்ணப்பம்
(4. Samarasa Suththa Sanmaarkka Sanga Saththiya vinnappam)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
8. உபதேசங்கள் (தனி)
(8. Upathaesangkal – Thani)
1. அனுஷ்டான விதி
(1. Anushtaana Vithi )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு            (Read – Listen – Download)
2. கணபதி பூஜா விதி
(2. Kanapathi Poojaa Vithi )
3. செவ்வாய்க்கிழமை விரத முறை
(3. Sevvaayk Kizhamai Viratha Murai)
9. பின் இணைப்புகள் – அன்பர்கள் எழுதியவை
(9. Pin Inaippukal – Anparkal ezhuthiyavai)
1. தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் பிரம்ம ஞான சங்கத்தார்க்கு அளித்த வாக்கு மூலம்

(Thoazuvur Velayutha Muthaliyaar Speech about Vallalar at theosophical society)

படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
2. அகர உயிரின் இலக்கண நியாய விசார வினாக்கள்
(2. Akara Uyirin Ilakkana Niyaaya Visaara Vinaakkal)
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)
3. நடந்த வண்ணம் உரைத்தல்
(3. Nadantha Vannam Uraiththal )
படி-  கேள்-பதிவிறக்கு
(Read – Listen – Download)

திருஅருட்பா உரைநடை பகுதி ஒலி  நூல் முழுவதும் பதிவிறக்கம் செய்ய

இங்கே சொடுக்கவும்

50 மணி நேரம் தொடர்ந்து ஒலிக்க கூடியது 1.5 ஜி.பி நினைவகம் தேவை

Click here to download the Full ThiruArutpa Urainadai Audio Book

50 Hr and 1.5 GB Memory

 

Vallalar way of Life